Kontakt

Tag kontakt

Du har kunskaper synpunkter och idéer. Vi vill gärna ha hjälp att förbättra och förverkliga idén om Jo-Jo-konceptet.


Vi är övertygade om att det är bra för Sverige.


Är vi skickliga kan det också bli en exportprodukt. Det som fungerar bra i Sverige fungerar bra också i Finland, Estland, Polen, Tyskland - ja i alla länder.


Tag kontakt med oss så jobbar vi tillsammans.