Jo-Jo-hus

Här kommer allteftersom FRÅGOR & SVAR vad avser Jo-Jo-hus.

Jo-Jo-hus

Innehållsförteckning

1. "Gare du nord" principen

1. "gare du nord" principen

Tanken är att en ort kan ha två stationer; en för avgångar norrut och en för avgångar söderut. Den ena placeras vid befintligt resecentrum. Den andra förläggs där det finns god plats för bilparkering och som har goda vägförbindelser. Mellan dessa två stationer skapar vi en frekvent trafikerad bussförbindelse. Vi har som enskilda resenärer aldrig behov av att samtidigt resa både norrut och söderut. Dock om jag t.ex. över dagen ska från Linköping till Stockholm (50 minuter med Jo-Jo-tåget) så tar jag cykeln från hemmet till resecentrum = sydstation och därifrån vidare med med bussen till nordstation. Vid återkomst kliver jag av på sydstation = resecentrum, tar cykeln och trampar hem.


Bilar behövs, men ska inte köra/parkera i centrala delar av samhället. Lösningen ger en enklare infrastruktur för Jo-Jo-tåget. Vi slipper tunnlar eller extra höga broar för skapa planskilda korsningar.Vi får fördelar för de som bor utanför centralorten. De har ju ändå ett längre avstånd till stationen och har ju där sämre tillgång till kollektivtrafik. Det är också bra att sprida resenärer till fler stationer. Den lokala trafiken till från station flyter bättre och det blir mindre trängsel på stationen. En nackdel är såklart behovet av två i stället för en station. De båda stationerna kan dock göras av minsta storlek 30 meter gånger 30 meter. Den lila stationen kan normalt enkelt få plats vid befintligt resecentrum.

Val av stationer – antal innevånare, kostnad per innevånare, andra kriterier

Stationer

  • Generellt
  • Placering
  • Utformning