Ekonomi

Här kommer allteftersom FRÅGOR & SVAR vad avser Ekonomi.

Ekonomi

Innehållsförteckning

1. Biljetter

1. Biljetter

Biljetter och biometriska data, jfr bilparkering i parkeringshus. Registrerad och sen sköts allt automatiskt. Du passerar spärren och identifieras och kommer in i avgångshallen. Om du har skuld måste den regleras innan du släpps in i avgångshallen. Vid slutstation identifieras du igen och kostnaden dras från ditt konto. Första resan sker alltid först efter registrering av biometriska data. Första resan sker alltid på Jo-Jo – tåg operatörens ekonomiska risk. För att underlätta planeringen av hur skyttlar ska nyttjas så ges resenären möjlighet att ange sin slutstation. Om så sker ges en rabatt på biljettpriset.

Drift ekonomi

Finansiering annuitetslån

Kör ekonomi