Frågor & svar

Denna sida, med undersidor, är under konstant utveckling.


Ta gärna kontakt via info@jo-jotrain.se.


Ställ dina frågor så ska vi försöka få till klara och rediga svar här på hemsidan.

I rullgardinsmenyn under FRÅGOR & SVAR finns undersidor. Det är ett försök att göra det lättare för dig att hitta relevant svar.


Sidornas namn delar upp områdena i JO-JO-TÅG, JO-JO-HAN och JO-JO-HUS dvs. tåg, bana och stationer samt EKONOMI och JO-JO-TÅG VS ANDRA TÅG. Fler undersidor tillkommer allteftersom.


Notera att ett visst svar ibland, nästan lika gärna skulle kunna placeras på en av de andra svarssidorna. Så hittar du inte på den sida du tycker svaret borde finnas på, så försök då på en annan sida.