Svenska. Introduktion

Högfartståg

max 250 km/h, snitt över 240 km/h

Stad och land i balans.

Alla ska med.

Transport av människor och gods på järnväg ger liten miljöpåverkan.

Hemsidan har sex huvudsidor. Välj i listen ovan

SVENSKA. INTRODUKTION

JO-JO-KONCEPTET En fylligare beskrivning

SAMHÄLLE. Påverkan förändring

NYHETER Möten, projekt, nyhetsartiklar

FRÅGOR & SVAR


KONTAKT Här finns t.ex. mejl info.


Med hjälp av din kunskap och kompetens kan vi etablera bra teknik och skapa ett gott framtida samhälle. Vi skapar ett samhälle med balans mellan stad och land och goda liv i långsiktig samklang med vår miljö.

Varje ort som vill kan anslutas

utan att andra orters restider påverkas.

Introduktion

Jo-Jo-konceptet består av Jo-Jo-tåg, Jo-Jo-han och Jo-Jo-hus. Jo-Jo-tåg är samtidigt både persontåg och godståg. I tåget går en kraftskytteln med energiförråd och möjlighet att ta elkraft från ovan. I tågen finns skyttlar (motorvagnar, rälsbussar), som också kan få kraft från sina batterier. Jo-Jo-han (high access network) är den idealt helt separata nya infrastrukturen som tågen går på. Spåren anläggs på pelare. Stambanan går över motorväg. Jo-Jo-hus (high utility station) är själva järnvägsstationen där enskilda skyttlar anländer och avgår en våning upp. En hiss låter resande kliva av och på i markplan. De viktigaste resultaten som uppnås är att:

Obs Jo-Jo tåg kan också införas på/i redan befintlig järnväg. Enda kravet är att det finns bibana till minst en station. Läs mer i punkt 4 på sidan


1. Restiden är kort

Resenären åker direkt från sin avgångs- till sin slutstation, utan mellanliggande stopp. Stockholm – Malmö på 2 timmar och 30 minuter. Personskyttlar dockar med tåget som går i full fart, men deras relativa hastighet är vid dockningen bara 1 - 2 kilometer per timme. Stationerna är med anslutningsbanor kopplade till stambanan. Där går Jo-Jo-tågen kontinuerligt med 245 kilometer per timme.


2. Turtätheten är hög

Alla Jo-Jo-tåg dockar skyttlar från/till alla stationer. Med växlar utan rörliga delar kan tåg på stambanan ligga tätt efter varandra. Med t.ex. sex minuters mellanrum blir det vid 245 kilometer per timme 24,5 kilometer emellan tågen. En passiv växel ligger alltid rätt. Valet att ta sidospåret i växeln sker aktivt i järnvägsfordonet. Tekniken med en växel utan rörliga delar är välkänd men bara blygsamt tillämpad. Den ger en passiv infrastruktur, men mer teknik i fordonen.Med en helt ny separat infrastruktur kan den tillämpas och ger då många fördelar. Hög turtäthet är bättre än få och långa tåg.


3. Det finns många stationer

Att ta sidospåret från stam- till anslutningsbana kan ske med ned till bara någon kilometers avstånd mellan växlarna. Antalet möjliga stationer blir snart sagt obegränsat. Oberoende av avstånd till stambanan gäller att alla orter som vill kan anslutas till Jo-Jo-han, utan att det påverkar restiden till/från andra orter.


4. Jo-Jo-tåg är både godståg och persontåg

Så snart en lastskyttel (skyttel för gods jfr lastbil) är rimligt lastad kan den skickas in på stambanan och dockas då framtill på tåget. Inför avväxling till sin slutdestination avdockas skytteln från framför och bakom varande skyttel i tåget. Lastskytteln går direkt från sin avgångs- till sin slutstation. Personskyttlar har front och akter anpassade för dockning med fri rörlighet för resanade mellan skyttlarna. De dockas baktill till tåget och beroende på trafiksituationen avdockas de baktill eller från inuti tåget. Resan sker non-stopp från avgångs- till slutstation.


5. Kapaciteten för resenärer och gods kan snabbt justeras

Eftersom Jo-Jo-tåget inte har en fix längd är det enkelt att justera antalet skyttlar i tåget. Alla och allt får alltid följa med – ett postulat.


6. Centrala stationslägen i alla orter

En skyttel är endast 24 meter lång och spåret ligger på en bro. Stationen har två nivåer och den blir därför väldigt liten. Stationen kan ofta placeras vid befintligt resecentrum. In i staden, tätorten, kan skytteln köra långsamt. Med en vändskiva kan vi enkelt göra en säckstation. Samma rutt in och ut ur tätorten.


7. Jo-Jo-han byggs snabbt till låg kostnad och tas etappvis i drift

Banan anläggs på prefabricerade broelement. Vi äger motorvägen och arkeologin, geologin och bullret är redan utrett. Marken är förstärkt och byggvägen finns. Snabbt, kostnadseffektivt och miljövänligt.

Dockning

 • I rymden mellan rymdstation och raket sker vid 30 000 km/h, sex frihetsgrader (för vardera farkost x,y & z axlar och vridning kring dem), kort tid, vakuumtät dockning och låg relativ hastighet.
 • Flygplan tankas i luften, sex frihetsgrader, men längre tid för tankningen och inget spill. Gör svenska flygvapnet sedan nästan 20 år.
 • Personbilar i massproduktion har adaptiv farthållare. Bilen håller inställd hastighet. Kommer man ikapp ett fordon bromsar bilen in och lägger sig på ett fixt avstånd som man själv kan ställa in. Två frihetsgrader och lång tid.
 • Lastbilar i konvoj med 100 km/h, i så kallad platooning (samkörning) med virtuellt koppel mellan bilarna, tre frihetsgrader, timmavis och omgivande trafik mm. Under utveckling i bl. a. Sverige.Se

  https://www.scania.com/group/en/home/newsroom/news/2018/automated-platooning-step-by-step.html

 • Jo-Jo-tåg och skyttlar på räls dockar vid 245 km/h med en frihetsgrad och kort tid.

IC3 tåg med dess speciella gummibuffertar.

Talent 3 EMU tåg batteridrivet

IC3 tåg 

 • IC3 = Inter City tåg med tre vagnar.
 • Upp till 11 stycken IC3 tågset = 33 vagnar kan kopplas samman.
 • Gummibuffertarna ger en aerodynamisk försegling mellan tågseten.
 • En dörr innanför buffertarna ger fri bred gångväg mellan tågseten.
 • I nedkant av bufferten syns den helautomatiska kopplingen.
 • Dockning av skyttlar kan göras med liknande teknik.

  Talent 3 EMU tåget

  • Har batterier för 100 km räckvidd och det med 160 km/h.
  • Batterierna kan laddas på sju till tio minuter!
  • Tåget kan ta elkraft från ovan och då köra med 200 km/h
  • Det är 104 meter långt och kan ha 300 sittande resenärer, fördelat på sex vagnar. Kostar ca 250 tusen kronor per säte.
  • Det finns plats för cyklar, rullstolar och handikapp wc.
  • Jo-Jo-tåget kan göras med liknande teknik.

  Jag är ingen järnvägsexpert, och jag skyller inte på någon och ansvaret för innehållet är helt mitt eget. Texter här på hemsidan utgör ingen vetenskaplig text. Källhänvisningar saknas ofta. Mycken information har inhämtats från hemsidor på nätet. ALMI Östergötland har betalt för flera informationssökningar. Kunnigt folk på trafikverket har svarat på frågor, men det är min tolkning av deras svar som står här. Samma gäller för industrifolk och professorer i olika discipliner som jag har frågat. Vännen och innovationsforskaren Charles Edquist professor emeritus har presenterat idén för statsministerns Nationella innovationsråd och vi har tillsammans gjort en dragning på regeringskansliet. Filosofi professor emeritus Ingvar Johansson har "tvingat" mig till ökad precision och för lekmannen tydligare förklaringar. Min bror Olle har varit/är ett ovärderligt och aktivt stöd och bollplank. Tack alla! 

  Johan Nordlander Tekn dr i fysik

  Vi följer regelverket i GDPR

  GDPR bygger på EU direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Denna hemsida, www.jo-jotrain.se, samlar inte några uppgifter om, eller från den person som besöker hemsidan. Denna hemsida nyttjar inte på något sätt så kallade kakor (cookies).

   

  Ansvarsfriskrivning.
  Vår strävan är att informationen på hemsidan ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. Erfarenheten visar att det är svårt att hålla full kontroll över all information. Om felaktigheter upptäcks är vi tacksamma för besked så att vi snarast möjligt kan rätta dessa. Materialet på hemsidan påverkas av författarens erfarenheter och värderingar, av myndigheters utfärdade lagar, regler, rekommendationer m.m. och sådant kan ändras. Vi rekommenderar därför användaren av hemsidan, att själv noga kontrollera all information. Informationen som finns på hemsidan är inte heltäckande eller fullständig. Det är inte heller nödvändigt att den är korrekt eller aktuell även om vi gör vårt bästa för att den ska vara det.

   

  Facebook och X är inte aktiverade.

  Ska det ske behöver vi en redaktör,

  en möjlighet för dig till deltagande och engagemang.