Station

Jo-Jo

Här kommer allteftersom FRÅGOR & SVAR vad avser Jo-Jo-hus.

Jo-Jo-hus

Innehållsförteckning

1. Station för resande

2. "Gare du nord" principen

1. Station för resande

Det finns två principiellt olika typer av stationer för resande. I en traditionell station stannar tåget, resande går av repektive på tåget, varpå detta fortsätter i samma riktning (stop & go). I en så kallad säckstation stannar tåget, resande går av, tåget vänder, resande går på och tåget kör ut från station åt det håll varifrån det anlände till station (stop & turn).

För Jo-Jo-tåget, som ju har sitt spår på pelare/bro/viadukt, så ankommer personskyttlar som enskilda järnvägsfordon till stationen "en trappa upp". Skyttel inklusive räls åker hiss en trappa ned och här sker byte av resande. Alla som kommer till station går av. Det är ju deras slutstation. Avstigning sker t.ex genom dörren långst fram i skytteln. Påstigning sker i så fall från skyttelns bakdörr. Samtidigt som skytteln sänks en trappa ned så hissas ett nytt spår ned från två trappor upp till en trappa upp. Med hjälp av en sådan anordning kan en skyttel passera över en annan skyttel som byter resande. För stationer som alltid bara har få resande behövs inget sådant "extraspår" från två trappor upp. För stationer med många samtidiga resenärer behövs fler "hissenheter" efter varandra. Eftersom en enskild skyttel bara är 24 meter lång så fordrar varje hissenhet bara ca 35 meters längd.

För säckstationen blir det lite mer komplicerat. Då passagerarbytet är klart ska skytteln sidförflyttas och vändas innan den kan hissas upp till utgångsspåret från station. Sidförflyttning eftersom vi aldrig vill ha motriktad färdriktning av fordon på samma spår.

Finessen med säckstationen är att vi får samma bana in till stationen som ut från den. Påverkan på stadsplanering/boendemiljö/störning blir bara hälften så stor. Vi frigör också central mark som kan användas för andra ändamål.

1. "gare du nord" principen

Tanken är att en ort kan ha två stationer; en för avgångar norrut och en för avgångar söderut. Den ena placeras vid befintligt resecentrum. Den andra förläggs där det finns god plats för bilparkering och som har goda vägförbindelser. Mellan dessa två stationer skapar vi en frekvent trafikerad bussförbindelse. Vi har som enskilda resenärer aldrig behov av att samtidigt resa både norrut och söderut. Dock om jag t.ex. över dagen ska från Linköping till Stockholm (50 minuter med Jo-Jo-tåget) så tar jag cykeln från hemmet till resecentrum = sydstation och därifrån vidare med med bussen till nordstation. Vid återkomst kliver jag av på sydstation = resecentrum, tar cykeln och trampar hem.


Bilar behövs, men ska inte köra/parkera i centrala delar av samhället. Lösningen ger en enklare infrastruktur för Jo-Jo-tåget. Vi slipper tunnlar eller extra höga broar för skapa planskilda korsningar.Vi får fördelar för de som bor utanför centralorten. De har ju ändå ett längre avstånd till stationen och har ju där sämre tillgång till kollektivtrafik. Det är också bra att sprida resenärer till fler stationer. Den lokala trafiken till från station flyter bättre och det blir mindre trängsel på stationen. En nackdel är såklart behovet av två i stället för en station. De båda stationerna kan dock göras av minsta storlek 35 meter gånger 35 meter. Den lila stationen kan normalt enkelt få plats vid befintligt resecentrum.

Stationer

  • Generellt
  • Placering
  • Utformning

Val av stationer – antal innevånare, kostnad per innevånare, andra kriterier

Copyright @ All Rights Reserved