Stiftelsen & kontakt

Stiftelsen Jo-Jo Tåg

Stiftelsen är ideell och helt utan privata vinstintressen. Stiftelsen har möjlighet söka bidrag från staten. Bidragets storlek är helt beroende av hur mycket medel stiftelsen själv kan bidra med. Ju mer medel stiftelsen har ju större bidrag kan erhållas av staten.


Om du vill bidra till verksamheten, kontakta styrelsen.


Stiftelsens ändamål

Stiftelsens syfte är i prioriteringsordning att:

 1. Främja tillblivelsen av Jo-Jo-tåg konceptet och då detta har realiserats
 2. Stödja spridande av konceptet Jo-Jo-tåg, i Sverige och globalt.


Syfte 1. Kan t.ex. främjas genom forsknings- och utvecklingsbidrag, reklam och marknadsföring, expertutredningar och analyser. Här kan det bli nödvändigt att stiftelsen skapar ett stiftelseägt bolag för den faktiska verksamheten.


Syfte 2. Detta stöd a) kan ske genom bidrag till tågoperatör inom Jo-Jo-tåg konceptet. Sådant bidrag ska då medföra att turister (ej svenska medborgare) i Sverige kan åka gratis, eller till lägre kostnad på Jo-Jo-tåget. Finns medel kan om styrelsen vill, ges stöd b) till att subventionera biljettkostnaden, helt eller delvis, för olika kategorier resande, typ äldre, yngre, handikappade, studerande mm.

Stöd a) och b) kan avse resor på vissa tider och avse ett fåtal resor eller en begränsad tid, t.ex. sommartid eller mitt på dagen eller liknade. På resebevis, biljett eller liknande ska framgå att resan stöds av Stiftelsen Jo-Jo-tåg.


Stiftelsens styrelse är

Johan Nordlander, tekn. dr., ordförande       ordforande@jo-jotrain.se

Henrik Hoogland, jur. kand., sekreterare     sekreterare@jo-jotrain.se

Olle Nordlander, civ. ek., kassör                          kassor@jo-jotrain.se


Stiftelsens revisor

Carl-Johan Sandberg, auktoriserad revisor

Stiftelseurkund

Om du klickar på den svarta symbolen överst till höger i dokumentet öppnas det på en egen flik.


Ibland behöver du uppdatera sidan för att

få fram texten

Stiftelsens stadgar

Stiftelsens verksamhet.


Vad vill vi uppnå?

 • Väcka intresse för konceptet
 • Skapa debatt kring konceptet och eventuellt andra idéer för att få ett fungerande högfartståg
 • Utreda tekniska frågor som kan underlätta genomförandet av konceptet
 • I slutändan se till att konceptet eventuellt i en modifierad version genomförs


Hur?

 Använda insamlade medel till:

 • Att skapa en informativ och lockande hemsida
 • Att skapa en facebookgrupp där konceptet kan debatteras och där nyheter kan presenteras, försöka locka så många följare som möjligt
 • Låta skapa en film (animerad?) som presenterar konceptet (You Tube)
 • Försöka skapa ett medialt intresse i t.ex. SvD, DN, Dagens Industri, Ny Teknik och fackpress som Postvagnen mfl
 • Uppvakta och presentera konceptet för politiker, t.ex i riksdagens näringsutskott
 • Ordna med seminarier och paneldebatter

Tag kontakt

Du har kunskaper synpunkter och idéer. Vi vill gärna ha hjälp att förbättra och förverkliga idén om Jo-Jo-konceptet.


Vi är övertygade om att det är bra för Sverige.


Är vi skickliga kan det också bli en exportprodukt. Det som fungerar bra i Sverige fungerar bra också i Finland, Estland, Polen, Tyskland - ja i alla länder.


Tag kontakt med oss så jobbar vi tillsammans.