Stiftelsen & kontakt

Insamlingssiftelsen Jo-Jo Tåg

Du som tror på Jo-Jo-konceptet kan stödja det genom att sätta in en slant på stiftelsens konto.

Stiftelsen är ideell och helt utan privata vinstintressen. Stiftelsen har möjlighet söka bidrag från staten. Bidragets storlek är helt beroende av hur mycket medel stiftelsen själv kan bidra med. Ju större medel stiftelsen kan erhålla genom insamlingen ju större bidrag kan erhållas av staten.


Länsförsäkringar bank clear 9025 konto 454 18 38

                                             Stiftelsen har också ett bankgiro 5439 - 6254

Tycker du det är smidigt med Swish 123 56 55 063IBAN-nummer SE65 9020 0000 0902 5454 1838

BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS


Stiftelsens ändamål

Stiftelsens syfte är i prioriteringsordning att:

 1. Främja tillblivelsen av Jo-Jo-tåg konceptet och då detta har realiserats
 2. Stödja spridande av konceptet Jo-Jo-tåg, i Sverige och globalt.


Syfte 1. Kan t.ex. främjas genom forsknings- och utvecklingsbidrag, reklam och marknadsföring, expertutredningar och analyser. Här kan det bli nödvändigt att stiftelsen skapar ett stiftelseägt bolag för den faktiska verksamheten.


Syfte 2. Detta stöd a) kan ske genom bidrag till tågoperatör inom Jo-Jo-tåg konceptet. Sådant bidrag ska då medföra att turister (ej svenska medborgare) i Sverige kan åka gratis, eller till lägre kostnad på Jo-Jo-tåget. Finns medel kan om styrelsen vill, ges stöd b) till att subventionera biljettkostnaden, helt eller delvis, för olika kategorier resande, typ äldre, yngre, handikappade, studerande mm.

Stöd a) och b) kan avse resor på vissa tider och avse ett fåtal resor eller en begränsad tid, t.ex. sommartid eller mitt på dagen eller liknade. På resebevis, biljett eller liknande ska framgå att resan stöds av Stiftelsen Jo-Jo-tåg.


Stiftelsens styrelse är

Johan Nordlander, tekn. dr., ordförande       ordforande@jo-jotrain.se

Henrik Hoogland, jur. kand., sekreterare     sekreterare@jo-jotrain.se

Olle Nordlander, civ. ek., kassör                          kassor@jo-jotrain.se


Stiftelsens revisor

Beatrice Thorstenson, auktoriserad revisor

Om du klickar på den svarta symbolen överst till höger i dokumentet öppnas det på en egen flik.


Ibland behöver du uppdatera sidan för att

få fram texten

Stiftelseurkund

Stiftelsens stadgar

Stiftelsens verksamhet.


Vad vill vi uppnå?

 • Väcka intresse för konceptet
 • Skapa debatt kring konceptet och eventuellt andra idéer för att få ett fungerande högfartståg
 • Utreda tekniska frågor som kan underlätta genomförandet av konceptet
 • I slutändan se till att konceptet eventuellt i en modifierad version genomförs


Hur?

 Använda insamlade medel till:

 • Att skapa en informativ och lockande hemsida
 • Att skapa en facebookgrupp där konceptet kan debatteras och där nyheter kan presenteras, försöka locka så många följare som möjligt
 • Låta skapa en film (animerad?) som presenterar konceptet (You Tube)
 • Försöka skapa ett medialt intresse i t.ex. SvD, DN, Dagens Industri, Ny Teknik och fackpress som Postvagnen mfl
 • Uppvakta och presentera konceptet för politiker, t.ex i riksdagens näringsutskott
 • Ordna med seminarier och paneldebatter

Tag kontakt

Du har kunskaper synpunkter och idéer. Vi vill gärna ha hjälp att förbättra och förverkliga idén om Jo-Jo-konceptet.


Vi är övertygade om att det är bra för Sverige.


Är vi skickliga kan det också bli en exportprodukt. Det som fungerar bra i Sverige fungerar bra också i Finland, Estland, Polen, Tyskland - ja i alla länder.


Tag kontakt med oss så jobbar vi tillsammans.

 
 
 
 
 

 £ $ €   SEK

Swish 123 56 55 063


Länsförsäkringarbank

        Clearing nummer: 9025

        Kontonummer: 454 1838

        Bankgiro: 5439 - 6254