Nyheter

Jo-Jo

2019-08-27

Riksgälden, förvaltningsmyndighet under finansdepartementet, sonderar möjligheten att ge ut statsobligationer med ultralång löptid, 100 år. Schweiz har på 30 årigt lån fått betalt 0,6 %. Österrike har fått betala1,2 % på 100 årigt lån. Sverige har en statsskuld på bara 21 % av BNP, dvs 1100 miljarder, varav Riksbanken köpt upp 400 miljarder. Wow!!! Här är en sondering som passar bra för att finansiera Jo-Jo-konceptet.

2019-08-16

Ingvar Johansson har i skrivit "Innovationstävla om nya stambanor" i nr 32 av Aktuellt i Politiken.

Läs och njut. 

2019-06-11

Nu är artikeln publicerad i Ny Teknik 

https://www.nyteknik.se/opinion/kop-snabba-tagtransporter-inte-hoghastighetstag-6958762

Läs och njut. Kommentera och håll grytan kokande. Nu gäller att få ut budskapet.

2019-05-15 

Vi arbetar för fullt med en artikel att publicera i tidningen Ny Teknik och där under deras "rubrik" debatt.

Artikelns titel blir Köp inte höghastighetståg köp snabba transporter. Vi, dvs. Charles Edquist, professor i innovation, Johan Nordlander tekn. dr i fysik och Ingvar Johansson professor i filosofi, beskriver där hur en funktionsupphandling skulle kunna gå till och presenterar några av Jo-Jo-konceptets funktioner. Vi föreslår att Infrastruktur departementet får ansvaret för att utveckla en funktionsbeskrivning för hur Sverige i framtiden ska kunna få ett järnvägsnät där transporter kan ske betydligt snabbare än idag.

2019-04-16

Henrik, Johan & Olle. Insamlingsstiftelsen Jo-Jo-tåg, stiftelseurkunden undertecknas, styrelsen har konstituerande möte.

2019-03-01

Johan föredragning för Bergenstråle & partners

2018-11-27

Johan föredragning för Dellner Couplers

2018-09-14

Johan & Olle föredragning på KTH Järnvägsgruppen

2018-08-21

Charlie & Johan föredragning på regeringskansliet Näringsdepartementet

2018-05-27

Charlie föredragning på Harpsund för Nationella Innovationsrådet

2018-03-01

Johan föredragning på Trafikverket

2018-02-16

Johan föredragning på Trafikverket

2018-01-28

Johan föredragning på Almi Företagspartner Östergötland.

2018-01-10

Johan börjar skriva ned tankar kring Jo-Jo-konceptet.

2017-11-06

Johan gör ett första excellark med idén att docka skyttlar i full fart. Provar på sträckan Stockholm - Göteborg. 11 stationer och 7 minuters tidsförlust per station jämfört med om tåget går med sin toppfart hela tiden. Höghatighetståget med 320 kilometer per timme kommer fram samtidigt som Jo-Jo-tåget som kör med toppfarten 158 kilometer per timme. Idén  är bra!

Copyright @ All Rights Reserved