Stiftelsen & kontakt

Jo-Jo

Insamlingssiftelsen Jo-Jo-tåg

Du som tror på Jo-Jo-konceptet kan stödja det genom att sätta in en slant på stiftelsens konto.

Stiftelsen är ideell och helt utan privata vinstintressen. Stiftelsen har möjlighet söka bidrag från staten. Bidragets storlek är helt beroende av hur mycket medel stiftelsen själv kan bidra med. Ju större medel stiftelsen kan erhålla genom insamlingen ju större bidrag kan erhållas av staten.

Just nu 2019-05-08 är ansäkan om registrering inkommen till länsstyrelsen i Östergötland. Vi är först i kön för hantering, men en mängd äldre ärenden finns också. Vi hoppas på snabb registrering så vi kan få ett organisationsnummer. Vi finns i juridisk mening bildade i och med urkundens undertecknande, men ur skatteverkets perspektiv finns vi först då länsstyrelsen har granskat stiftelsen. Vi får vänta med insamling av pengar till allt är klart. NNbanken clear xxxx konto xx xx xx. Stiftelsen har också ett bankgiro xxx-xxxx. Tycker du Swish är smidigt fungerar telefonnummer xxx xx xxx xxx.


Stiftelsens ändamål

Stiftelsens syfte är i prioriteringsordning att:

 1. Främja tillblivelsen av Jo-Jo-tåg konceptet och då detta har realiserats
 2. Stödja spridande av konceptet Jo-Jo-tåg, i Sverige och globalt.


Syfte 1. Kan t.ex. främjas genom forsknings- och utvecklingsbidrag, reklam och marknadsföring, expertutredningar och analyser. Här kan det bli nödvändigt att stiftelsen skapar ett stiftelseägt bolag för den faktiska verksamheten.


Syfte 2. Detta stöd a) kan ske genom bidrag till tågoperatör inom Jo-Jo-tåg konceptet. Sådant bidrag ska då medföra att turister (ej svenska medborgare) i Sverige kan åka gratis, eller till lägre kostnad på Jo-Jo-tåget. Finns medel kan om styrelsen vill, ges stöd b) till att subventionera biljettkostnaden, helt eller delvis, för olika kategorier resande, typ äldre, yngre, handikappade, studerande mm.

Stöd a) och b) kan avse resor på vissa tider och avse ett fåtal resor eller en begränsad tid, t.ex. sommartid eller mitt på dagen eller liknade. På resebevis, biljett eller liknande ska framgå att resan stöds av Stiftelsen Jo-Jo-tåg.


Stiftelsens styrelse är

Johan Nordlander, tekn. dr., ordförande

Henrik Hoogland, jur. kand., sekreterare

Olle Nordlander, civ. ek., kassör


Stiftelsens revisor

Beatrice Thorstenson, auktoriserad revisor

Stiftelsens verksamhet.

Vad vill vi uppnå?

 • Väcka intresse för konceptet
 • Skapa debatt kring konceptet och eventuellt andra idéer för att få ett fungerande högfartståg
 • Utreda tekniska frågor som kan underlätta genomförandet av konceptet
 • I slutändan se till att konceptet eventuellt i en modifierad version genomförs

Hur?

 Använda insamlade medel till:

 • Att skapa en informativ och lockande hemsida
 • Att skapa en facebookgrupp där konceptet kan debatteras och där nyheter kan presenteras, försöka locka så många följare som möjligt
 • Låta skapa en film (animerad?) som presenterar konceptet (You Tube)
 • Försöka skapa ett medialt intresse i t.ex. SvD, DN, Dagens Industri, Ny Teknik och fackpress som Postvagnen mfl
 • Uppvakta och presentera konceptet för politiker, t.ex i riksdagens näringsutskott
 • Ordna med seminarier och paneldebatter

Tag kontakt

Du har kunskaper synpunkter och idéer. Vi vill gärna ha hjälp att förbättra och förverkliga idén om Jo-Jo-konceptet.


Vi är övertygade om att det är bra för Sverige.


Är vi skickliga kan det också bli en exportprodukt. Det som fungerar bra i Sverige fungerar bra också i Finland, Estland, Polen, Tyskland - ja i alla länder.


Tag kontakt med oss så jobbar vi tillsammans.

 
 
 
 
 

 £ $ €   SEK

Swish xxx xxx  xxx  x

NNbanken

        Clearing nummer:xxxx

        Kontonummer:xxx xxxx

        Bankgiro: xxx-xxxx

Copyright @ All Rights Reserved