Ekonomi

Jo-Jo

Här kommer allteftersom FRÅGOR & SVAR vad avser Ekonomi.

Ekonomi

Innehållsförteckning

1. Biljetter

1. Biljetter

Biljetter och biometriska data, jfr bilparkering i parkeringshus. Registrerad och sen sköts allt automatiskt. Du passerar spärren och identifieras och kommer in i avgångshallen. Om du har skuld måste den regleras innan du släpps in i avgångshallen. Vid slutstation identifieras du igen och kostnaden dras från ditt konto. Första resan sker alltid först efter registrering av biometriska data. Första resan sker alltid på Jo-Jo – tåg operatörens ekonomiska risk

Drift ekonomi

Finansiering annuitetslån

Kör ekonomi

Ägande

Stiftelsen

Insamlingsstiftelsen Jo-Jo-tåg har som syfte att stödja realiserandet av Jo-Jo-konceptet.

Copyright @ All Rights Reserved