Jo-Jo-han

Jo-Jo

Här kommer allteftersom FRÅGOR & SVAR vad avser Jo-Jo-han.

Statisk växel

Avstånd mellan motväxlar dvs hur tätt kan man placera sidospår ut från stambanan. Ur säkerhetssynpunkt har vi valt att fordon som ska ta sidospåret i en växel ska vara ett enskilt fordon, frikopplat från andra fordon. Eftersom kunskapen om önskan att fordonet ska ta sidospåret är kännt i god tid så behöver denna frikoppling (avdockning) inte göras tidskritiskt utan snarare i god tid före passage av närmast föregående motväxeln. Detta gäller självklart bara då motväxlar palcerats nära varandra.


Den aktivitet som ska utföras i fordonet är att extra hjulaxlar, en fram och en bak, ska fällas/vikas/tryckas ned en sträcka om kanske 10 - 15 centimeter och därfeter låsas i det nedre läget. Vardera hjulaxeln bär fyra hjul. Hjulen har ingen drivning och inte heller någon bromsfunktion. De är så kallade frihjul. Konsekvensen är att massan hos hjulaxel plus hjul inte är avskräckande stor, troligen ett par hundra kilo. Hur lång tid måste avsättas för att säkert utföra nivåsänkningen av hjulaxlarna? Några sekunder borde vara tillräckligt. Med möjlighet att upprepa begärd, men misslyckad åtgärd kanske 10 sekunder. Jag har valt 15 sekunder som tidsgräns. Med farten 250 kilometer per timme förflyttar sig en skyttel en kilometer på 15 sekunder. Min slutsats blir alltså att vi kan ha ned till en kilometer mellan motväxlar på stambanan.


Så tätt finns inte behov att placera stationer för varken resenärer eller gods. Dock kan man tänka sig att det någon gång kan finnas behov att placera avtag för personskyttel respektive lastskyttel så nära efter varandra. De går dock inte i samma tåg. För flera på varandra följande avtag för lastsskyttlar kan man möjligen, men sannolikt mycket sällan, se behov av avtag på mindre avstånd än 10 kilometer. För resenärer är sannolikt avståndet mellan avtag till stationer också sällan mindre än tio kilometer. Inte ens med 100 stationer längs stambanan Stockholm - Göteborg/Malmö blir avståndet så kort mellan stationer för resenärer. Tekniken är inte begränsningen utan den  ger möjligheter som är avsevärt bättre än det faktiska behovet.

Växlar

  • Statisk växel

Bygga på pelare/bro/viadukt

För- och emot

Prefabricerade delar

Rälbro

Bygga över motorväg

Reservspår

Stationorter – olika alternativ

Etappvis i drift – förslag på etapper

Rangerbangårdar

Underhåll banor

ERTMSL3 – ledningar

TågledningBanor

  • Stambanor
  • Öglor
  • Ansluyningsbanor
  • Matarbanor
  • Kaplllärbanor

Internationellt

Copyright @ All Rights Reserved